Нашите проекти

Системите, които предлагаме, намират приложение както в малки лични, така и в големи жилищни, обществени и промишлени сгради. Имаме изградени системи в административни офис сгради, театрални и спортни зали, телевизионни студиа, учебни заведения и институти, болнични заведения, търговски комплекси, хотели и др.

Гранд хотел Милениум София
2021

Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация;
Интеграция на Hisense VRF система за климатизация и индивидуален стаен контрол;
Интеграция на резервационна система Fidelio/Opera.
Контрол на табла следно и ниско напрежение;
Контрол на системата за пожароизвестяване;
Противопожарни блокировки;
Пълен енергиен мениджмънт на сградата:

  • интеграция на Mbus водомери за студена вода
  • интеграция на Modbus електромери
  • измерване, архивиране и протоколиране на разхода на: електрическа енергия, питейна топла и студена вода обработка на информацията от интегрираните устройства и изготвяне на индивидуални отчети за ежедневния, седмичен и месечен разход на енергия за отделни клиенти на сградата
  • изготвяне на месечни сметки за енергийни разходи за отделни клиенти на сградата.

Милениум център - офис сграда ОББ
2018

Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Интеграция на Hisense VRF система за климатизация и индивидуален стаен контрол
Интеграция дизел агрегати
Контрол на табла следно и ниско напрежение
Контрол на системата за пожароизвестяване
Противопожарни блокировки
Пълен енергиен мениджмънт на сградата:

  • интеграция на Mbus водомери за студена вода
  • интеграция на Modbus електромери
  • измерване, архивиране и протоколиране на разхода на: електрическа енергия, питейна топла и студена вода
  • изготвяне на месечни сметки за енергийни разходи за отделни клиенти на сградата.

Хотелски комплекс Тракийска резиденция „Старосел"
2019

Автоматизация на топлинен и студов център
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация;
Интеграция на Daikin VRV система за климатизация и индивидуален стаен контрол;
Интеграция на резервационна система Opera.

DDC система Honeywell Centraline
Графична операторска станция – ArenaNX
Интеграция BacNet, Mod-Bus, FIAS – 4000DP

BHTC България, гр.София - Божурище
2018

Автоматизация на топлинен/студов център
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Интеграция котли HOVAL
Интеграция водоохлаждащи агрегати
Интеграция циркулационни помпи Grundfos
Интеграция на Mitsubishi Electric VRF  система за климатизация и индивидуален стаен контрол
Интеграция система за прецизна климатизация в сървърни и специализирани технически помещения помещения
Интеграция компресори  за сгъстен въздух
Контрол и управление на DALI осветление
Контрол на ел. захранване на сградата
Управление електрозахранването на консуматорите в  сградата на база товаров график и информация за текущо енергийно потребление
Eнергиен мениджмънт (измерване, архивиране и протоколиране на разхода на електрическа енергия, топло и студо потребление)
DDC система Siemens
Графична операторска станция Desigo CC
 

Бизнес сграда Графикс
2017

Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Интеграция управление прозорци GEZE KNX
Интеграция дизел агрегати
Контрол на табла следно и ниско напрежение
Контрол на системата за пожароизвестяване
Противопожарни блокировки
Пълен енергиен мениджмънт на сградата:

  • интеграция на Mbus водомери за студена вода
  • интеграция на Modbus електромери
  • измерване, архивиране и протоколиране на разхода на: електрическа енергия, питейна студена вода
обработка на информацията от интегрираните устройства и изготвяне на индивидуални отчети за ежедневния, седмичен и месечен разход на енергия за отделни клиенти на сградата.
DDC система Honeywell Centraline
Графична операторска станция – ArenaNX
Интеграция Mod-Bus, M-Bus, KNX – 3000DP

Бизнес парк София, сграда 6 - Telenor
2015

Автоматизация на топлинен/студов център
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Интеграция на DAIKIN VRV  система за климатизация и индивидуален стаен контрол
Контрол на системата за пожароизвестяване
Противопожарни блокировки
Индивидуален стаен температурен контол
Интеграция Close control сървърни помещения
Интеграция на UPS
Интеграция на електромери – електро-енергиен мениджмънт (измерване, архивиране и протоколиране на разхода на електрическа енергия)

Спортна зала на Американския университет - Благоевград
2012

Автоматизация топлинен и студов център
Оползотворяване на отпадната енергия от водоохлаждащите агрегати
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Управление щори, люкове и завеси
Контрол дренажни системи
Контрол и управление на подово отопление
DDC система Honeywell Centraline
Графична операторска станция – SymmetrE 1000 точки

Англо-американско училище – кв. “Панчарево”
2012

Автоматизация топлинен център чрез постоянно определяне енергийните нужди на сградата.
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Индивидуален стаен температурен контол.
Контрол на нивата на СО2 в класните стаи.
Пълен енергиен мениджмънт (измерване, архивиране и протоколиране на разхода на електрическа енергия, вода и дизелово гориво).
Контрол соларни системи.
Контрол фотоволтайчни панели.
Мениджмънт и визуализация на водната стратегия на сградата.
SMS известяване

Офис сграда "East Tower" - София
2008

Автоматизация топлинен и студов център
Автоматизация на  системите за вентилация и климатизация
Авариини системи за надналягане и отдимяване.
Индивидуален стаен контрол - IRC
Контрол на осветлението
Визуализация и контрол на управляваните съоръжения
DDC система Honeywell CenraLine
Графична операторска станция – SymmetrE 1200 точки

Национален театър “Иван Вазов”
2005

Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в залите.
Визуализация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжени.
DDC система Honeywell Excel 50
Графична станция Citect (OPC базирана)

Национален стадион “Васил Левски” – София - реконструкция
2002

Автоматизация на системите за вентилация и климатизация на всички спортни зали и прилежащите им съблекални.
Контрол и управление на прожекторното, аварииното и фасадно осветление.
Визуализация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.
DDC система Honeywell Excel 50
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
Графична станция XBS (LAN базирана) –
2 000 точки

РВД София
2001

Автоматизация на системите за вентилация и климати-зация. Индивидуален стаен контрол. Контрол и управление на ел. захранването в цялата сграда. Контрол и управление на топлинен и студов център.
Контрол и управление на В и К системите. Контрол на асансьорите. Контрол на пожароизвестителната и пожарогасителна системи.
Модулна DDC система Excel 500 + LON разпределени модули
DDC система Excel 10

Пожароизвестителна система XLS 1000
Пожарогасителна система Cerberus
Интегрирана графична станция EBI (LAN базирана) – 15 000 точки

Летище София
2000

Автоматизация на системите за вентилация и климатизация в залите – “ПРИСТИГАЩИ” и “ЗАМИНАВАЩИ”.
Модулна DDC система Excel 500

Референтни обeкти
2020

Референтни обeкти 1999-2020г. PDF